O NASZEJ SIECI
OFERTA I KONTAKT
LOGOWANIE
KOMUNIKATY
PRZYDATNE LINKI
 
 
 
              Początki naszej sieci datują się na rok 1999. Na początku obszar obejmował część ulicy Świętojańskiej obok skweru z pomnikiem Harcerzy. Pierwszym łączem był POLPAK-T 256 kbps z modemem HDSL Telindus i routerem Allied-Telesyn AR-330. W bardzo krótkim czasie podłączone zostały sąsiednie budynki zajmując obszar aż do przecznicy Żwirki i Wigury. Ważnym momentem rozwoju naszej sieci było podłączenie przeciwnej części ulicy pomiędzy przecznicami Obrońców Wybrzeża oraz Żwirki i Wigury.
              W kolejnych latach następowały zasadnicze zmiany sprzętowe, a także infrastruktury sieciowej. Istotnymi zmianami były m.in. eliminacja routera Allied-Telesyn i jego zastąpienie przez specjalizowaną kartę frame-relay typu SANGOMA S-5141, przejście na wielorouterową architekturę sieci opartą o specjalną wersję systemu Linux przeznaczoną dla zastosowań sieciowych. Taka zmiana systemu operacyjnego umożliwiła wprowadzenie zarządzania dostępnym pasmem i usługami sieciowymi podnosząc jakość korzystania z Internetu. Równocześnie ze zmianami struktury sieci następowała jej dalsza rozbudowa na kolejne budynki.
              Nieustanny rozwój sieci pociągał za sobą zwiększanie przepustowości łącza, początkowo na 512 kbps, potem 1 Mbit, aż w końcu 2 Mbit osiągając tym samym kres możliwości technicznych łącza POLPAK. Wraz z wymianą części okablowania miedzianego na pierwszy szkieletowy światłowód zostało też uruchomione dodatkowe światłowodowe łącze dostępowe, mogące sprostać ciągle zwiększającemu się zapotrzebowaniu na przepustowość. Początkowo drugie łącze pracowało z przepustowością 1,5 Mbit i znajdowało się w jednym z najbardziej oddalonych skrzydeł sieci, z czasem zostało przeniesione do centralnej części sieci i przejęło funkcję łącza głównego, przełamując jednocześnie ograniczenia techniczne uzyskiwanych przepustowości.
              W chwili obecnej nasza sieć obejmuje całą ulicę Świętojańską. Wewnętrzny szkielet transmisyjny opiera się na linii światłowodowej, oraz dwóch łączach zewnętrznych. Drugie łącze, jest łączem zapasowym, samoczynnie się uruchamiającym w przypadku awarii łącza głównwgo.
              Ulica Świętojańska została podzielona na obszary, które obsługują oddzielne routery zapewniając bezpieczeństwo naszych użytkowników. Routery brzegowe obsługujące łącza zewnętrzne pracują z użyciem systemu Linux z funkcją high - availability zapewniając nieprzerwany dostęp do usług sieciowych nawet w wypadku awarii jednego z łączy.
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[ strona główna ] [ o naszej sieci ] [ oferta i kontakt ] [ logowanie ] [ komunikaty ] [ przydatne linki ] [ webmaster ]
 
©2006 M&M Electronic